Coaching om weer stressvrij het leven door te gaan

Ik kom graag met jou in contact om je te helpen met je vragen.Voor sommige mensen is deze drempel te groot, waardoor ze nog verder afzakken.

Ieder mens heeft recht op een nieuwe toekomst en een beter leven!

Geschreven door Jan
Over aannames van zowel coachee als coach; hoeveel een grassprietje kan vertellen en blijkt de coach zelf ook grasspriet te zijn.

 

Tijdens onze wekelijkse coachwandeling door het bos, kwamen de cliënt (met Complexe-PTSS) en ik aan op een open plek. Volop ruimte om eens even stil te staan.
Allerlei verschillende bomen en struiken rondom ons: berken, eiken, treurwilgen, gewone wilgen, vlierbessen enz.

Ik dacht: dit is het moment om, na het intensieve gesprek dat we net hadden over zijn zelfbeeld en welke keuzes hij te maken heeft, aan hem te vragen: “Met welke boom kun jij jezelf vergelijken zoals je jezelf op dit moment voelt?” Ik dacht: ‘Keuze genoeg! Er staan hier grote bomen, kleine bomen, rechte bomen, kromme bomen, warrige struiken, statige bomen. Volgens mij kiest hij vast voor een treurwilg.’

Even schakelen…

Het bleef een poos stil, de cliënt keek niet om zich heen, maar naar de grond.
Ik dacht: ‘Heeft hij de vraag niet goed begrepen? Moet ik het nog een keer herhalen?’ toen hij zei: “Ik ben dit grassprietje……”

Dat was even schakelen; voor mij dan. O, o die aannames (ook een coach tuint er soms in).

OK, geen treurwilg dus.

Ik: “Wat maakt dat jij voor deze grasspriet kiest?”

Zijn antwoord bevatte opmerkingen als:

  • Hij is bruin.
  • Ziet er magertjes uit.
  • Heeft weinig leven in zich….
Grasspriet

We waren stil en keken allebei naar de grasspriet. Tja, bruin was ‘ie inderdaad, het bovenste deel dan.
De steel was groen en dun, maar stevig. Dat bruine stuk, dat was de aar.

Ik vertelde hem dat ik verrast was dat hij een grasspriet uitkoos op mijn vraag met welke boom of struik hij zich op dit moment kon vergelijken. “Tja, zo voel ik me nu”, was het antwoord.

Een goed antwoord, dat zeker. Een antwoord dat beter bij hem paste dan hijzelf op dat moment dacht en wat we in het vervolg van ons gesprek samen ontdekten.

Unieke kracht

Oké, hij voelt zich op dit moment absoluut niet machtig en krachtig. Dus geen boom, hoe klein dan ook.

Maar, weet je welk een kracht er in een grasspriet schuilt? Je ziet het misschien niet direct aan zo’n sprietje, maar gras groeit op plaatsen waar iets anders niet (meer) kan groeien.

Ik vroeg hem: “Ook al zie jij dat zelf niet zo, zou het kunnen dat jij misschien toch kracht laat zien?
Want wat ík zie, is een man die met al de kracht die hij in zich heeft, worstelt om boven te komen en te blijven. En man, jij weet: dat kóst kracht!
En het kan niet anders dan dat jij die kracht in je hebt, anders red je dat worstelen niet.”

Hij knikte langzaam, bedachtzaam.

Verderop in het gesprek kwamen we er op dat ook gras behoorlijk uniek is. Wij mensen kunnen heel veel, maar een levend, groeiend en bloeiend grassprietje namaken kunnen we niet. Hoe klein hij zich toen ook voelde: net als gras uniek is, is ook hij een uniek mens. Hij leeft; hij werkt; doet moeite om sociaal te zijn; hij brengt een lach op, in ieder geval, mijn gezicht.

De top van deze grasspriet was inderdaad bruin (wat velen associëren met doods, zo ook hij). Maar, dat was de aar met zaadjes. Op het eerste gezicht misschien levenloos, maar van binnen vol kansen van nieuw leven! Ieder zaadje draagt de belofte (en de mogelijkheid) in zich van een nieuw grassprietje!
Die belofte zit ook in hem en in jou!

De belofte dat jij, als jij je eigen kracht weer kunt vinden, jouw uniek-mens-zijn kunt herkennen maar vooral érkennen. Dat jij weer volop kunt gaan groeien, bloeien en tot zegen kunt zijn!

Samen de druk dragen

Een mooi detail was dat de grasspriet die mijn cliënt uitkoos, vlak naast een andere grasspriet stond. Eentje waartegen ‘zijn’ grasspriet regelmatig aanleunde als de wind sterker werd. Zo droegen ze samen de druk waaronder ze samen bogen.

En zo bleek de coach ook een grasspriet te zijn.

Samen sta je sterker.

Andere interessante artikelen

Jan Middel

Stress en Burnout Coach

Ik heb een hart voor mensen die zichzelf kwijt zijn; voor mensen die een probleem hebben om zichzelf te aanvaarden

Mijn favoriete blogs
Over Jan