De meest belangrijke dingen in het leven zijn geen dingen (Anthony J. d’Angelo)

Stress, overspannenheid & burn-out en de noodzaak van goed eten

Een van de zaken waar ik als stress- en burn-out coach/consultant in het Achtstappenplan© aandacht aan besteed is of de coachee goed eet.

Begrijp me niet verkeerd, ik ben geen diëtist of voedingsconsulent, verre van dat. Ik geef geen voedingsadviezen. Wat ik doe is dat ik de coachee laat nadenken over zijn voeding zodat hij zelf zijn conclusies kan trekken. Mocht er meer nodig zijn op het gebied van voeding, dan verwijs ik door naar iemand die daarover mag (en kan) adviseren. Dat zou dan de huisarts of een diëtist kunnen zijn.

Ik weet dat veel mensen die met een te hoge werkdruk te kampen hebben, vaak niet goed voor zichzelf zorgen. Dat zie je doordat ze bijvoorbeeld maaltijden overslaan (druk-druk-druk) en geen energie hebben om na een werkdag nog te koken. Dan is een greep in de kast naar een kant-en-klaarmaaltijd snel gedaan. Vaak eten ze of te veel of te weinig of verkeerd en voor je het weet ontstaat er een tekort aan voedingsstoffen en vitamines.

Wist je dat jezelf vol eten niet automatisch inhoudt dat je lijf niet uitgehongerd kan worden? Zolang het lichaam niet de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt blijft het om voeding (lees: de juiste voedingsstoffen) vragen. Verkeerde voeding is stressvol voor je lijf en het put je energiereserves uit.

Ik vraag dus veel aan de coachee over zijn voedingsgewoonten en verwijs naar de Schijf van Vijf van het voedingscentrum.nl als de coachee wil weten wat dan wel gezond eten is. We kijken naar hoe zijn leef- en werkgewoonten zijn dagschema bepalen en of daar wellicht een verandering in aan te brengen is waardoor goed eten gemakkelijker kan worden.

 

 

 

 

Figuur 1: de schijf van vijf; kies uit iedere kleur iets

Goed eten is eten wat voor jou gezond is en mét aandacht eten. Dus niet even een kant-en-klaarmaaltijd snel-snel met het bord op je schoot voor de tv naar binnen werken.

Goed eten is een zelf gekookte maaltijd, samengesteld uit de Schijf van Vijf, aan een gedekte tafel en het liefst met gezelschap waaraan je óók aandacht kunt besteden.

Ik weet dat dit tegenwoordig niet meer zo de gewoonte is. Een onderzoek van ‘Kind en Samenleving’ heeft aangetoond dat in de meeste gezinnen nog slechts 1 maaltijd per dag gezamenlijk wordt genuttigd. Dat zou maar zo eens een gevolg kunnen zijn van de Fast-Foodcultuur waar we in leven. Niet alleen een hap die snel klaar is, maar dan ook nog eens die hap snel naar binnenwerken zonder dat we de tijd nemen voor verbinding met elkaar.

(Ooit heb ik in een radioprogramma 5 kg kaas gewonnen met een Nederlandse vertaling voor het woord ‘Fastfood’ = ‘Snel-weg-hap’. Als je daar meer over wilt horen, stuur me dan een berichtje)

Het delen van een maaltijd met mensen die je dierbaar zijn heeft iets kostbaars. In veel andere culturen onderhouden ze dat nog steeds. Ze delen de maaltijd en daarmee delen ze hun leven, zijn ze betrokken bij elkaar. Het is ook iets wat al heel oud is. In vroeger tijden was een, gedeelde, maaltijd heel belangrijk. De maaltijd was vaak als een vriendschapsverbond. Tijdens maaltijden werden afspraken gemaakt, vrede gesloten, verbindingen gelegd. Als het brood gezamenlijk werd gebroken werden als het ware ook de muren rondom het hart gebroken. En zo kon men (en kan men ook nu) tot een eenheid komen.

Hoe zit dat bij jou? Schuif jij, al kijkend naar de tv, pc, of achter je stuur, je snel-weg-hap haast gedachteloos naar binnen?

Of maak je er een gezond samenzijn van en voed je op die manier niet alleen je lijf maar ook je geest?

Jan Middel | www.stressreductiecoach.nl